ثبت شرکت های تعاونیثبت شرکت های تعاونیشرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به 2 دسته تقسیم می شوند:
1)شرکت تعاونی تولید
شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی،دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
2)شرکت تعاونی توزیع
شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت می نماید.
مدارک مورد نیاز
1) کپی شناسنامه و کپی کارت ملی کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مؤسس
2)کپی مدرک تحصیلی هیئت مؤسس
3)گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مؤسس
4)کارت پایان خدمت و یا معافیت نظام وظیفه عمومی اعضاء هیئت مؤسس