پروانه بهره برداریجواز تاسیس و پروانه بهره برداریبا توجه به چشم انداز کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی،دولت تسهیلات ویژه ای را در این راستا به تولیدکنندگان ارائه می نماید که پرداخت وام های بلند مدت و بدون بهره جهت احداث کارخانجات همراه با جواز تاسیس آن در شهرکهای صنعتی می باشد.
لذا تولیدکنندگان قبل از هرگونه اقدام باید جهت تهیه طرح توجیهی و اخذ جواز تاسیس از وزارت صنایع در شهرک های صنعتی مجاز اقدام نمایند.
یکی از مزیت های اخذ جواز تاسیس
بهترین مزیت برای کسانی که موفق به اخذ جواز تاسیس می گردند واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با شرایط مناسب می باشد.
توجه داشته باشید محدودیتی که در اخذ جواز تاسیس وجود دارد طبق قانون مصوب در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران به غیر از جواز صنایع کانی، سلولزی و صنایع غذایی برای صنایع دیگر جواز صادر نمی شود.
البته شهرکهای صنعتی اشتهارد و فیروزکوه شامل این قانون نمی شوند. ضمناً شهرکهای صنعتی گرمسار و ایوانکی علی رغم واقع شدن در شعاع 120 کیلومتری تهران بدلیل اینکه خارج از تهران محسوب می شوند شامل این قانون نمی شوند و جز مکانهای مناسب و در عین حال نزدیک به تهران است.
پروانه بهره برداری
پس از اخذ جواز تاسیس و گرفتن زمین در شهرکهای صنعتی جهت راه اندازی کارخانه و شروع فعالیت نیاز به اخذ پروانه بهره برداری می باشد که موسسه الف در جهت اخذ پروانه بهره برداری به صورت کاملاً تخصصی مشاور شما متقاضی محترم می باشد.