ثبت شرکت در مناطق آزادثبت شرکت در مناطق آزاد
منطقه آزاد چیست؟
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری یا غیر بندری می باشد که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی،عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیند های صادرات و واردات با جذب سرمایه گزاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ایران دارای 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی است.
1)اروند
2)ارس
3)انزلی
4)چابهار
5)سلفچگان
6)قشم
7)کیش
8)ماکو
برخی از مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد
1)معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
2)ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
3)مالکیت 100% خارجی
4)تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
5) ثبت سهل و آسان شرکتها ، موسسات صنعتی،موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
6)مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
7)خدمات گسترده پولی و بانکی و بیمه ای و سایر خدمات
نکات قابل توجه
در مناطق آزاد انواع شرکت ها قابل ثبت است.
جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد نیازی به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نمی باشد.
شرکاء شرکت در مناطق آزاد می توانند 100% خارجی باشند.
شرکت هایی که در مناطق آزاد به ثبت می رسند بلافاصله پس از نام شرکت نام منطقه آزاد نیز قید می شود.
مدارک مورد نیاز
کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
معرفی محل شرکت در منطقه آزاد مربوطه
پس از تکمیل مدارک توسط کارفرما 10 روز بعد آگهی تاسیس تحویل داده خواهد شد.