نام و علائم تجارینام و علائم تجاری
یکی از مهمترین عوامل در بازاریابی و کسب بازار انتخاب نام تجاری مناسب و با مفهوم می باشد.همواره نام های تجاری که دارای مفهوم خوبی هستند و به خوبی تلفظ می شوند سریعتر در بازار مطرح می شوند.
نام و نشان تجاری عبارت است از نام،اصطلاح،عبارت،علامت،نشانه،طرح یا ترکیبی از موارد که به منظور شناساندن محصولات و خدمات اشخاص یا شرکتها و متمایز ساختن آنها از محصولات و خدمات شرکتهای رقیب استفاده می شوند.
حق استفاده انحصاری نام و نشان تجاری فقط در انحصار افرادی خواهد بود که آنرا در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشند که در این صورت چنانچه شخص دیگری از آن نام و نشان تجاری یا مشابه آن در خصوص کالا و یا خدمات مورد نظر استفاده نماید تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
نکات قابل توجه در خصوص نام و علائم تجاری
ثبت دائم علامت و نام تجاری 10 ساله می باشد و بعد از هر 10 سال باید مجداً تمدید شود.به هر نام و علامت تجاری شماره ثبت تعلق می گیرد و فاقد مالیات می باشد. نام وعلامت تجاری قابل انتقال به غیر است یعنی در صورتی که فردی نام تجاری داشته باشد می تواند آنرا به فرد یا شرکت دیگری از طریق تنظیم سند صلح در دفترخانه منتقل نماید(طی نمودن مراحل کاری فوق از طریق مؤسسه الف امکان پذیر می باشد)
نام و علامت تجاری به دو صورت قابل ثبت می باشد
1)شخصی(حقیقی)
2)شرکتی(حقوقی)
مدارک لازم جهت ثبت نام و علامت تجاری حقیقی(برای اشخاص)
1)کپی شناسنامه و کارت ملی (برابر اصل شده)
2)داشتن جواز کسب و یا جواز تاسیس از وزارت صنایع(مربوط به کالای مورد تقاضا)
3)داشتن کارت بازرگانی(در صورت لاتین بودن نام تجاری)
4)ارائه شکل و نام تجاری در ابعاد6*6
مدارک لازم جهت ثبت نام و علامت تجاری حقوقی(برای شرکتها)
1)کپی روزنامه رسمی تاسیس و مدارک شرکت وآخرین روزنامه تغییرات
2)کپی شناسنامه و کارت ملی افرادی که در شرکت حق امضا دارند(برابر اصل شده)
3)داشتن جواز تاسیس از وزارت صنایع(در صورت فارسی بودن نام تجاری)
4)داشتن کارت بازرگانی شرکتی(در صورت لاتین بودن نام تجاری)
5)ارائه شکل و نام تجاری در ابعاد 6*6
مراحل انجام کار
پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارجاع آن بعد از گذشت 2 ماه نتیجه علامت مورد تقاضا اخذ می شود و در صورتی که منع قانونی نداشته باشد یعنی علامت مورد نظر عیناً ثبت نشده باشد و یا مشابه آن نیز وجود نداشته باشد نسبت به ثبت تقاضای آن اقدام خواهد شد.
و در صورت عکس موارد فوق اداره مالکیت صنعتی اخطاری مبنی بر توقف ثبت علامت مورد نظر صادر می کند.
چنانچه نام و علامت مورد نظر ثبت تقاضا شود پس از 15 روز یک نوبت در روزنامه رسمی به چاپ می رسد تا چنانچه اشخاصی نسبت به ثبت علامت اعتراض دارند ظرف مدت 30 روز مهلت خواهند داشت اعتراض خود را اعلام نمایند.چنانچه پس از گذشت 1 ماه اعتراضی به علامت مربوطه وارد نشود نسبت به ثبت دائم آن اقدام می شود.
گروه ثبتی الف در تمامی مراحل کاری به شما یاری می رساند.